Planowanie i rozwój swojej kariery zawodowej warto opierać na dwóch filarach: wiedzy o swoich wartościach, potrzebach i predyspozycjach oraz na realistycznym spojrzeniu na aktualną i nadchodzącą sytuację na rynku pracy. Jakie będą więc zawody przyszłości? Skąd dowiedzieć się jak kierować swoim rozwojem i jakie decyzje podejmować, żeby za kilka i kilkanaście lat świetnie funkcjonować w obszarze zawodowym? Jak wspierać w rozwoju dzieci, by w przyszłości mogły bez większych trudności odnaleźć swoją ścieżkę zawodową? Zebrałam dla Ciebie dane i podpowiedzi w tym zakresie – czytaj i wdrażaj.

 

Czy zastąpią nas roboty? W jakim kierunku zmierza rynek pracy?

Prognozy dotyczące zmian na rynku pracy możesz znaleźć w raporcie “Umiejętności 2030″*. Celem stojących u jego podłoża badań było ustalenie jakie obszary wiedzy i jakie umiejętności będą potrzebne w powstających zawodach przyszłości. Ostatnio coraz częściej atakują nas pytania czy wkrótce zastąpią nas roboty, w jakim kierunku zmieni się rynek pracy, jakie są te tajemnicze zawody przyszłości? Raport nie podaje listy najbardziej potrzebnych w przyszłości zawodów i dobrze, bo takie przewidywania byłyby obarczone sporym ryzykiem. Dostajemy jednak mnóstwo cennych wskazówek, które mogą być niezwykle pomocne przy zarządzaniu swoją karierą i rozwojem oraz edukacją naszych dzieci. Okazuje się bowiem, że rynek pracy charakteryzować się będzie zapotrzebowaniem na zestawy kompetencji, konkretne umiejętności i wciąż poszerzaną, aktualizowaną wiedzę z różnych dyscyplin. Nie będzie to era wyuczonego zawodu, a czas wciąż rozwijanych kompetencji.

 

Co będzie kształtowało rynek pracy w 2030 roku?

Wśród trendów kształtujących naszą sytuację mamy: globalizację, urbanizację, pogłębiające się nierówności społeczne, wpływ niepewności politycznej, automatyzację, polarność idei zrównoważonego rozwoju (zielony sektor gospodarki), zmiany demograficzne. Na tym tle okazuje się, że 7 na 10 osób z nas ma zawód, który w przyszłość nadal będzie istnieć, ale zmieni się sposób wykonywania pracy, 2 na 10 osób ma pracę na tyle mechaniczną, że najprawdopodobniej przejmą ją roboty, 1 na 10 osób wykonuje zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosło. Jaki wysnułabym z tych ogólnych statystyk wniosek? Raczej nie musimy bać się automatyzacji, ale musimy być nastawione na nieustanny rozwój naszych umiejętności. Na odcinanie kuponów od raz zdobytej pozycji i wiedzy raczej niewiele z nas będzie mogło sobie pozwolić w najbliższej przyszłości.

 

Jaki będzie zawód przyszłości?

W wyniku badań, o których wspomniałam wyżej powstała lista umiejętności, zdolności i wiedzy, które będą najbardziej cenione na rynku pracy do 2030 roku. Dane dotyczą Wielkiej Brytanii, która wydała mi się bliższa kulturowo i społecznie, natomiast w raporcie możesz poznać także zestawienie dla Stanów Zjednoczonych. Kolejność w poniższych zestawieniach ma znaczenie.

Pożądane umiejętności:

 • ocena i podejmowanie decyzji,
 • aktywna nauka
 • strategiczne podejście do nauki
 • monitorowanie i ocena wyników
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • ocena systemów i procesów
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • instruowanie, uczenie innych
 • zarządzanie ludźmi
 • koordynacja
 • aktywne słuchanie
 • percepcja społeczna
 • analiza operacji
 • zarządzanie czasem
 • pisanie, redagowanie
 • techniki perswazji
 • czytanie ze zrozumieniem
 • korzystanie z umiejętności matematyczno-logicznych
 • zarządzanie zasobami materialnymi
 • negocjowanie
 • programowanie
 • zarządzanie zasobami finansowymi
 • szybkie reagowanie
 • kontrola jakości
 • rozwiązywanie problemów
 • monitorowanie operacji
 • dobór sprzętu

 

Pożądane zdolności:

 • Fluency of Ideas (hm, jak to przetłumaczyć?)
 • oryginalność
 • dedukcja
 • dostrzeganie problemów
 • pozyskiwanie informacji
 • dostrzeganie, rozumienie innych osób
 • klarowne, precyzyjne komunikowanie się
 • szybkie zapamiętywanie
 • elastyczność
 • szybkie reagowanie
 • podzielność uwagi
 • łatwość pisania
 • zdolności matematyczne
 • wizualizowanie
 • selektywna uwaga
 • przewidywanie
 • utrzymywanie uwagi odbiorców

 

Pożądana wiedza i perspektywiczne sektory branżowe:

 • edukacja i szkolenie
 • administracja i zarządzanie
 • psychologia
 • socjologia i antropologia
 • język angielski
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • komunikacja i media
 • historia i archeologia
 • biologia
 • sztuki piękne
 • filozofia i teologia
 • terapia i poradnictwo
 • prawo i zarządzanie
 • informatyka i elektronika
 • geografia
 • ekonomia i rachunkowość
 • matematyka
 • medycyna i stomatologia
 • chemia
 • projektowanie
 • sprzedaż i marketing
 • obsługa klienta
 • języki obce
 • fizyka
 • inżynieria i technologia
 • telekomunikacja
 • produkcja żywności
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 • budownictwo i projektowanie
 • transport
 • mechanika

 

Jaki będzie zawód przyszłości?

 • odpowiadający na przyszłe potrzeby społeczne, wśród których dominują: ekologia, medycyna, rozrywka, starzenie się społeczeństwa, zaburzenia psychologiczne, choroby psychiczne
 • trudny do zautomatyzowania (lub możliwy do zautomatyzowania tylko w wybranym zakresie, który stanowić będzie usprawnienie czy ułatwienie)
 • wymagający ciągłego podnoszenia kwalifikacji, doszkalania się
 • wymagający dysponowania licznymi kompetencjami miękkimi (umiejętnościami i cechami indywidualnymi, psychospołecznymi obawiającymi się w zachowaniu a niezwiązanymi z wprost z wiedzą)

 

 

Linki. Może też zajrzysz?