POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Polityka prywatności i plików cookies określa zasady postępowania z danymi osobowymi i plikami cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.well-well.pl.

Administratorem danych jest WELL-WELL WORK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0001095001, Kapitał założycielski 5000PLN, NIP 5833504454, REGON 528107396.

Użytkownikiem strony www.well-well.pl jest każdy podmiot, który korzysta ze strony.

Strona: www.well-well.pl obejmuje wszystkie treści dostępne pod tym adresem, w tym blog, strony, zintegrowane formularze, sklep.

Kontakt z administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@well-well.pl, tel.: 512 148 843

 

Najważniejsze informacje:

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane dobrowolnie podczas składania zamówienia w sklepie, zapisu na newsletter, dodawania komentarza do treści dostępnych na blogu lub podczas skorzystania z możliwości kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.
 2. Zebrane dane będą chronione, posłużą tylko do celu dla jakiego zostały przekazane, nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim oraz zostaną trwale usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały przekazane.
 3. Przetwarzanie danych powierzane jest tylko zaufanym profesjonalnym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych i tylko w niezbędnym zakresie (np. dane adresowe przekazywane są firmie kurierskiej w celu doręczenia przesyłki).
 4. Strona dla prawidłowego funkcjonowania korzysta z plików cookies. Możesz w swojej przeglądarce ustalać zasady korzystania z plików cookies oraz usuwać je.
 5. Strona korzysta z Google Analytics, Facebook Pixel, funkcji społecznościowych portali Facebook, Instagram. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować o wyrażeniu zgody na korzystanie z wymienionych narzędzi.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania polityki prywatności i plików cookies. Data ostatniej aktualizacji dostępna jest na dole strony.

 

Szczegółowe zasady:

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom i w następujących celach:
  •  w celu dostarczenia przesyłek zamówionych na stronie sklepu – tylko w przypadku zaakceptowania regulaminu sklepu i złożenia oraz opłacenia zamówienia
 • Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu otrzymywania newslettera i tylko w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na jego otrzymywanie
 • R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 – w celu wykonania usług spedycji i tylko w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia na produkty fizyczne w sklepie na stronie.

3. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych

 • NEWSLETTER – w celu przesyłania wiadomości e-mail w ramach newslettera gromadzone są następujące dane: imię i adres e-mail. Pozostawienia danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas dwuetapowego procesu zapisu (zaznaczenie checkboxa w formularzu na stronie well-well.pl oraz potwierdzenie chęci zapisu w odpowiedzi na wiadomość e-mail). Dane przetwarzane będą przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu wypisania się z newslettera, co spowoduje trwałe usunięcie zgromadzonych danych osobowych.
 • KOMENTARZE – w celu zostawienia komentarza na stronie well-well.pl gromadzone są następujące dane: imię i adres e-mail. Pozostawienia danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na stronie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas dodawania komentarza. Dane będą przechowywane w WordPresie na serwerze Zenbox przez okres funkcjonowania komentarzy na stronie. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 • KONTAKT – w celu nawiązania kontaktu skorzystać można z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub wysyłać wiadomość na podany adres e-mail. Gromadzone są następujące dane: adres e-mail, imię, a także możliwe jest gromadzenie innych danych, jeśli zostaną zawarte w wiadomościach. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości. Podstawą przetwarzania jest zgoda wynikająca z faktu zainicjowania kontaktu w wiadomości e-mail lub zgoda wyrażona podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy. Dane będą przechowywane przez okres wymiany korespondencji i nie będą użytkowane do innych celów. Podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli treść korespondencji zainicjowana przed użytkownika będzie tego wymagała W uzasadnionych treścią korespondencji wypadkach, dane będą archiwizowane.
 • ZAMÓWIENIE W SKLEPIE – w celu realizacji zamówienia w sklepie dostępnym na stronie gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Mogą być także gromadzone dane: nazwa firmy, adres, numer NIP w celu wystawienia faktury, jeśli zakup realizowany jest w ramach działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia zamówienia. W następstwie zrealizowania zamówienia wymienione dane przechowywane są również w celach wystawienia faktury, przechowywania faktury w dokumentacji księgowej, realizacji roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz w celach statystycznych. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia oraz realizacji roszczeń z tytułu zawartej umowy, faktury przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych oraz żądać usunięcia danych. Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane innym podmiotom.

 

Polityka PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony.
 3. Strona korzysta z plików cookies podmiotów trzecich: Pixel Facebooka, Google Analytics, wtyczki i narzędzia mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter.
 4. Fragmenty powyższej polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony https://wszystkoociasteczkach.pl/. Więcej informacji znajdziesz w sekcji “pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024 r.