praca na urlopie rodzicielskim

Opieka nad niemowlęciem plus praca na etacie? Z mojej perspektywy wydaje się to pomysłem szalonym – przecież sam urlop to już praca i to taka 24h/dobę. Ale prawo dopuszcza taką konfigurację, a przy odpowiedniej domowej organizacji pewnie i rzeczywistość może taki pomysł udźwignąć. Może drugi rodzic pracuje na pół etatu, albo na 4 godziny wpada babcia lub niania… Zresztą to, co ja robię teraz pracując w domu spokojnie wypełniłoby pół albo i więcej etatu.

Jeśli więc rozważacie coś takiego, to sprawy mają się następująco:

1. Czy możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy?

Jasne, jeśli tylko dysponujesz magicznymi mocami. A zupełnie serio to tak – w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego można wykonywać pracę w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu, u pracodawcy, który udzielił urlopu.

2. Co się dzieje z urlopem rodzicielskim w sytuacji jego łączenia z pracą u pracodawcy udzielającego urlopu?

Wymiar urlopu rodzicielskiego ulega proporcjonalnego wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni (lub 68 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie).

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

3. Czy zasiłek macierzyński zostanie pomniejszony?

Tak, w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu zasiłek wypłacany jest w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej do wymiaru czasu pracy.

4. Kogo trzeba poinformować i kiedy?

Do pracodawcy należy złożyć wniosek na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy.

5. Czy nasz szef jest związany wnioskiem?

Nie, pracodawca może odmówić jeżeli uzna, że ze względu na rodzaj lub organizację pracy łączenie jej z urlopem rodzicielskim nie jest możliwe.

6. Czy łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu wiąże się z obniżeniem wymiaru czasu pracy?

Nie. Powoduje to jedynie proporcjonalny podział wymiaru czasu pracy na części, z czego jedna jest przypisana do świadczenia pracy, a druga do urlopu rodzicielskiego, za który przysługuje odpowiednio pomniejszony zasiłek macierzyński.

7. A co z urlopem wypoczynkowym? Możliwy jest “urlop na urlopie”?

Pracownik łączący urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu jest traktowany jako zatrudniony na cały etat (oczywiście przy założeniu, że na cały etat pracował przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego). Ma on zatem prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, czyli w zależności od stażu urlopowego do 20 lub 26 dni wypoczynku.

8. Jak przedstawia się kwestia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą?

Pracownik ma prawo do dwóch dni lub 16 godzin wolnego.

9. A co ze zwolnieniami lekarskimi?

Pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą przysługuje wynagrodzenie chorobowe, jak również zasiłek chorobowy, czy opiekuńczy na zasadach ogólnie obowiązujących.

10. Co z godzinami nadliczbowymi w przypadku połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą?

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Polecenie zatem takiej osobie pracy w nadgodzinach jest możliwe wyłącznie za jej zgodą. Wynagrodzenie za nadgodziny wylicza się na zasadach ogólnie obowiązujących.

11. Czy możliwym jest łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy innego niż ten który udzielił urlopu?

Brak regulacji prawnych w tym zakresie. Dotychczasowa praktyka, wskazuje jednak, że jest to dopuszczalne.

 

Powyższe informacje mają charakter poglądowy i nie stanowią indywidualnej porady prawnej. Jeśli masz wątpliwości przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem (o, choćby pod tym adresem: kontakt@well-well.pl)