Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi i plikami cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.well-well.pl.

Administratorem danych jest Lucyna Sielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Well-Well Lucyna Sielicka, NIP 5821601128.

Użytkownikiem strony www.well-well.pl jest każdy podmiot, który korzysta ze strony.

Kontakt z administratorem strony:

adres do korespondencji: ul. Anny Jagiellonki 13/9, 80-034 Gdańsk,

adres e-mail: kontakt@well-well.pl

Najważniejsze informacje:

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane dobrowolnie podczas składania zamówienia w sklepie, zapisu na newsletter, dodawania komentarza do treści dostępnych na blogu lub podczas skorzystania z możliwości kontaktu.
 2. Zebrane dane będą chronione, posłużą tylko do celu dla jakiego zostały przekazane, nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim oraz zostaną trwale usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały przekazane.
 3. Przetwarzanie danych powierzane jest tylko zaufanym profesjonalnym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych i tylko w niezbędnym zakresie (np. dane adresowe przekazywane są firmie kurierskiej w celu doręczenia przesyłki).
 4. Strona dla prawidłowego funkcjonowania korzysta z plików cookies. Możesz w swojej przeglądarce ustalać zasady korzystania z plików cookies oraz usuwać je.
 5. Strona korzysta z Google Analytics, Facebook Pixel, systemu komentarzy Disqus, funkcji społecznościowych portali Facebook, Instagram, Google Plus, Twiter. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować o wyrażeniu zgody na korzystanie z wymienionych narzędzi.

Szczegółowe zasady:

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom i w następujących celach:
  • Zenbox – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, który służy do przesyłania newslettera – tylko jeśli zapiszesz się do newslettera
  • Polkurier lub Poczta Polska – w celu dostarczenia przesyłek zamówionych na stronie sklepu – tylko w przypadku zaakceptowania regulaminu sklepu i złożenia oraz opłacenia zamówienia
 3. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych
  • NEWSLETTER – w celu przesyłania wiadomości e-mail w ramach newslettera gromadzone są następujące dane: imię i adres e-mail. Pozostawienia danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas dwuetapowego procesu zapisu (zaznaczenie checkboxa w formularzu na stronie well-well.pl oraz potwierdzenie chęci zapisu w odpowiedzi na wiadomość e-mail). Dane przetwarzane będą przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu wypisania się z newslettera, co spowoduje trwałe usunięcie zgromadzonych danych osobowych.
  • KOMENTARZE – w celu zostawienia komentarza na stronie well-well.pl gromadzone są następujące dane: imię i adres e-mail. Pozostawienia danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na stronie. Administratorem danych w tym wypadku jest Disqus Inc. 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z samego faktu dodania komentarza oraz akceptacja regulaminu świadczenia usług przez Disqus. Dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania komentarzy na stronie lub do czasu usunięcia. Sprostowania lub usunięcie danych możliwe jest bezpośrednio w panelu użytkownika Disqus lub na żądanie.
  • KONTAKT – w celu nawiązania kontaktu skorzystać można z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość na podany adres e-mail. Gromadzone są następujące dane: adres e-mail, imię, a także możliwe jest gromadzenie innych danych, jeśli zostaną zawarte w wiadomościach. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości. Podstawą przetwarzania jest zgoda wynikająca z faktu zainicjowania kontaktu. Dane będą przechowywane przez okres wymiany korespondencji i nie będą użytkowane do innych celów. W uzasadnionych treścią korespondencji wypadkach, dane będą archiwizowane.
  • ZAMÓWIENIE W SKLEPIE – w celu realizacji zamówienia w sklepie dostępnym na stronie gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Mogą być także gromadzone dane: nazwa firmy, adres, numer NIP w celu wystawienia faktury, jeśli zakup realizowany jest w ramach działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia zamówienia. W następstwie zrealizowania zamówienia wymienione dane przechowywane są również w celach wystawienia faktury, przechowywania faktury w dokumentacji księgowej, realizacji roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz w celach statystycznych. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia oraz realizacji roszczeń z tytułu zawartej umowy, faktury przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych oraz żądać usunięcia danych.
 4. Pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownik informowany jest o tym, że strona dla prawidłowego funkcjonowania korzysta z plików cookies. Możesz w swojej przeglądarce ustalać zasady korzystania z plików cookies oraz usuwać je.